จดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

NYSE American: COE

ภาษาไทย
 • 简体中文
 • 简体中文(马来西亚)
 • English
 • 繁體中文(台灣)
 • 繁體中文(香港)
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Indonesia
 • ภาษาไทย
 • العربية
 • 日本語

51Talk แพลตฟอร์มเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ หลักสูตรตัวต่อตัว

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก และเด็กโต บนแพลตฟอร์มเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 51Talk

หลังจากใช้เวลากว่า 6 ปีในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ทำให้ปัจจุบันมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษบนแพลตฟอร์มเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบตัวต่อตัวของ 51Talk มากกว่า 40 ล้านคน การันตีถึงคุณภาพของหลักสูตรการเรียนการสอน

 • หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลจริง

  แพลตฟอร์มเรียนภาษาอังกฤษ 51 Talk ใช้ระบบการเรียนรู้แบบลึกลงตามลำดับ (Spiral Curriculum) โดยมีการจัดเนื้อหาเดียวกันในทุกระดับ แต่มีความยากง่าย และความลึกซึ้งแตกต่างกัน ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเชิงลึกในเรื่องนั้น ๆ และเป็นแพลตฟอร์มเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็กเล็ก และเด็กโตในแพลตฟอร์มเดียว

 • ออกแบบเนื้อหาการเรียนโดยยึดตามหลักพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละช่วงอายุ

  การออกแบบหลักสูตรเป็นไปตามหลักพัฒนาการทางภาษาของเด็ก ครอบคลุมตั้งแต่วิธีการเรียนภาษาไปจนถึงการใช้ภาษา ไม่ว่าจะมองหาแพลตฟอร์มเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็กโต หรือเด็กเล็ก 51 Talk ก็ตอบโจทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เนื้อหาบนหน้าจอที่ดึงดูดและน่าสนใจ

  สื่อการเรียนการสอน และแบบฝึกหัดสำหรับเด็กจะถูกออกแบบให้มีสีสันสดใส น่าดึงดูด ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการรับรู้ทางสายตาของเด็ก ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราใช้ในแพลตฟอร์มเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็กเล็ก-โต ในการเรียนรู้ เพื่อทำให้เด็ก ๆ ตกหลุมรักการเรียนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษคลาสสิก

หลักสูตรภาษาอังกฤษนี้ถูกพัฒนาโดย 51Talk ตามมาตรฐานสากล CEFR ที่ใช้ชี้วัดระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา ระบบหลักสูตรภาษาอังกฤษที่วิจัยและพัฒนาขึ้นสำหรับกลุ่มนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองโดยเฉพาะ ซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับการสอบระดับนานาชาติในหลายประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กเคมบริดจ์ และการทดสอบที่ทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (PET) ในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก

มาตรฐานการวัดระดับภาษาอังกฤษแบบ Classic English

รวบรวมครูผู้สอนคุณภาพระดับโลกมาร่วมพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง "Classic English"

 • หลักสูตร L0 เน้นฝึกฟังและพูด

  มุ่งเน้นการฝึกทักษะการฟัง และการพูดเป็นหลัก

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้: เรียนรู้ตัวอักษร แยกแยะอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก เรียนรู้คำศัพท์ทั่วไป เชื่อมโยงเสียง รูปภาพ และคำศัพท์ เรียนรู้ตัวอักษรและเสียงภาษาอังกฤษ เสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก

 • หลักสูตร L1-L3 เน้นพัฒนาการออกเสียงให้ถูกต้อง

  พัฒนาการออกเสียง โดยเน้นการการออกเสียงและโทนเสียงที่ถูกต้อง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้: ใช้หัวข้อที่คุ้นเคยเพื่อสร้างบทสนทนาง่ายๆ ฝึกแสดงความคิดเห็นของตัวเอง เสริมคำศัพท์และฝึกความคล่องแคล่วในการอ่าน ฝึกอ่านและจับใจความสำคัญและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง

 • หลักสูตร L4-L6 เน้นการอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา

  ฝึกการอ่านภาษาอังกฤษในเนื้อหาวิชาอื่น เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการอ่าน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้: สร้างบทสนทนาและการแลกเปลี่ยนความคิดพูดคุยในหัวข้อที่หลากหลาย ฝึกอ่านบทความภาษาอังกฤษที่มีความยาวมากขึ้น พร้อมกับฝึกสรุปใจความสำคัญเนื้อเรื่องที่อ่าน

 • หลักสูตร L7-L9 เน้นการประยุกต์เนื้อหาวิชาอื่น

  การเรียนรู้เชิงสำรวจเพื่อปลูกฝังความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ประยุกต์ร่วมกับเนื้อหาวิชาเรียนอื่น ๆ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้: ฝึกการแสดงความคิดเห็นภาษาอังกฤษ เน้นอภิปรายเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ฝึกอ่านและย่อสรุปบทความเป็นภาษาอังกฤษ

หลักสูตรพิเศษเพิ่มเติม

 • ห้องเรียนสองภาษา

 • โฟนิคส์ (Phonics)

 • หนังสือภาพ

 • หลักสูตรพรีเมียม

คำถามที่พบบ่อย

นักเรียนอายุเท่าไหร่จึงจะเหมาะที่จะเรียนภาษาอังกฤษที่ 51Talk?

ครูชาวต่างชาติมาจากประเทศไหนบ้าง?

51Talk แตกต่างจากสถาบันสอนภาษาที่อื่นอย่างไร?

หนึ่งคลาสเรียนใช้เวลาเท่าไหร่ และเรียนกี่คลาสต่อสัปดาห์?

หนึ่งคลาสเรียนใช้เวลาเท่าไหร่ และเรียนกี่คลาสต่อสัปดาห์?

การเรียนภาษาอังกฤษที่ 51Talk กับที่โรงเรียนกวดวิชาแตกต่างกันอย่า

หลักสูตรภาษาอังกฤษของ 51Talk พัฒนาโดยใคร?

หลักสูตรภาษาอังกฤษของ 51Talk มีความโดดเด่นอย่างไร?