จดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

NYSE:COE

ภาษาไทย
 • 简体中文
 • 简体中文(马来西亚)
 • English
 • 繁體中文(台灣)
 • 繁體中文(香港)
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Indonesia
 • ภาษาไทย
 • العربية
 • 日本語

การคัดเลือกครูชาวต่างชาติที่ดีที่สุดทั่วโลก

ครูชาวต่างชาติทุกคนได้รับใบรับรอง TESOL ที่ผ่านการรับรองจากทั่วโลก และมีการควบคุมคุณภาพการสอนอย่างเคร่งครัด

มีใบรับรอง TESOL 100%

เพื่อให้มั่นใจในผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่นี่ 51Talk มีการควบคุมคุณภาพการสอนของครูชาวต่างชาติอย่างเคร่งครัด ครูชาวต่างชาติทุกคนมีใบรับรอง TESOL ทั้งหมด 100% สิ่งนี้ไม่เพียงยืนยันถึงมาตรฐานของการศึกษาภาษาอังกฤษออนไลน์ระดับมืออาชีพเท่านั้น และยังเป็นมาตรฐานสำหรับการบริการในการเรียนออนไลน์ระดับโลกที่ดีที่สุดอีกด้วย

TESOL เป็นใบรับรองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก (ด้านการสอนภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาที่สอง) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานของเทคโนโลยีการศึกษาภาษาอังกฤษทั่วโลก

คัดเลือกครูคุณภาพเยี่ยม

ช่วยให้นักเรียนก้าวหน้าและเติบโตอย่างมีคุณภาพ

การเปิดรับสมัครครูผู้สอนแต่ละครั้งจะมีแค่ 3% ของผู้สมัครทั้งหมดที่ถูกคัดเลือกได้มาเป็นครูสอนของ 5Talk

6ด่านการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกครูผู้สอน มีเพียง 3% เท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

ความเป็นเลิศของทีมครูต่างชาติ

จัดการฝึกอบรมก่อนเข้าทำงานและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการสอนอย่างมืออาชีพอย่างสม่ำเสมอ

นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินคุณครูผู้สอน

ทีมครูผู้สอนมืออาชีพ ให้ความสำคัญและใส่ใจกับการสอนในห้องเรียน เพื่อให้แน่ใจว่าการเรียนการสอนอยู่ในมาตรฐานระดับคุณภาพสูง

มีการสำรวจและประเมินคุณภาพหลักสูตรจากหลายล้านครอบครัว ประเมินและคัดเลือกครูผู้สอนที่ผ่านเกณฑ์เท่านัน

 • คำแนะนำ

  การเรียนการสอนที่มากกว่า 50,000 คลาสเรียนต่อวัน มีระบบบันทึกสถิติและวิเคราะห์การเรียนการสอนของนักเรียนกับครูผู้สอน และมีระบบให้คะแนนครูผู้สอน แนะนำครูที่ชื่นชอบ

 • การประเมินการสอน

  ผลการประเมินความพึงพอใจหลักสูตรจากครอบครัวนับล้าน และการประเมินคุณครูที่ให้ได้คลาสเรียนเรามีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยผ่านระบบการประเมินของนักเรียน + คะแนนประเมินในคลาสเรียน ถือเป็นหนึ่งในเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกครูผู้สอน