จดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

NYSE American: COE

ภาษาไทย
 • 简体中文
 • 简体中文(马来西亚)
 • English
 • 繁體中文(台灣)
 • 繁體中文(香港)
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Indonesia
 • ภาษาไทย
 • العربية
 • 日本語
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ของ 51talk มีการเรียนรู้อย่างมีระบบ
  การฝึกฝนบ่อยๆด้วยตัวอย่างก่อนเรียน และทดสอบหลังเรียน
 • ใช้ภาษาอังกฤษสอนหัวข้อหลากหลายได้ความรู้รอบตัว
  มีการวัดประเมินผลการเรียนที่มีมาตรฐาน

แนวคิดการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ของ 51Talk

สัมผัสการเรียนรู้ และบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวกับครูต่างชาติโดยตรง เพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนการพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้น

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สด เรียนตัวต่อตัวกับครูต่างชาติ สำหรับเด็กอายุ 3 - 15 ปี กำหนดเวลาเรียนได้เองและเรียนได้จากทุกที่ ตอบโจทย์ผู้เรียนในยุคปัจจุบัน

คลาสเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบตัวต่อตัวกับครูต่างชาติ ภายในระยะเวลา 25 นาทีต่อคลาส ช่วยจำลองสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การพูดคุยสื่อสารในห้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้ผู้เรียนสามารถซึมซับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างอัตโนมัติ

วิดีโออธิบายหลักไวยากรณ์ก่อนเข้าเรียน

ระดับหลักสูตรสำหรับเด็กของ 51Talk ตั้งแต่ระดับ L1-L6 แต่ละบทเรียนจะมาพร้อมกับ วิดีโออธิบายหลักไวยากรณ์ และแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติด้วยตนเองก่อนเริ่มคลาสเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวทางออนไลน์ และสามารถใช้เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้

เน้นฝึกฝนบ่อยๆจนเกิดความคล่องแคล่ว

เตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาก่อนเข้าเรียน เรียนตามเนื้อหาในห้องเรียน และทบทวนเนื้อหาที่เรียนหลังจบคลาส เพื่อความเข้าใจในบทเรียนที่แท้จริง

 • ดูตัวอย่างก่อนเริ่มเรียนก่อนเริ่มเรียน 10 นาที

  ผู้เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบตัวต่อตัวกับ 51 Talkต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนโดยการดูวิดีโอตัวอย่างก่อนเริ่มเรียน เพื่อฝึกการฟัง การเรียนรู้คำศัพท์ วลี และประโยคตัวอย่างต่าง ๆ รวมถึง คำอธิบายหลักไวยากรณ์ และตัวอย่างบทสนทนา ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่จะเรียนในคลาส

 • ทบทวนหลังจบคลาสเรียนใช้เวลา 10 นาทีหลังจบคลาสเรียน

  เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้เรียนในแต่ละคลาส และช่วยทบทวนความเข้าใจในเนื้อหาที่พึ่งได้เรียนไป ใช้เวลาเพียง 10 นาทีหลังจบคลาสเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สดแบบตัวต่อตัว เพื่อทำแบบทดสอบเล็ก ๆ ทุกครั้ง

การทดสอบวัดระดับ

สามารถติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างใกล้ชิด

 • แบบทดสอบประจำบท

  หลังจากเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์จบแต่ละบทเรียนจะมีการวัดผลการเรียนของผู้เรียน ด้วยแบบทดสอบสั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เราได้รู้ถึงระดับความเข้าใจของนักเรียน เพื่อให้สามารถวางแผนการเรียนการสอนต่อไปได้ อีกทั้งยังเป็นการทบทวนความเข้าใจในเนื้อหาไปในตัวด้วยเช่นกัน

 • การทดสอบวัดระดับ

  ใช้เกณฑ์มาตรฐานสากลในการวัดผลการเรียนการสอน โดยกำหนดให้มีการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษทุกครั้งหลังเรียนจบหลักสูตรการเรียนในแต่ละระดับ

 • ใบรับรองระดับ

  เมื่อจบหลักสูตรการเรียนในแต่ระดับ (L0-L6) ผู้เรียนต้องทำการทดสอบวัดระดับที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานสากลทุกครั้ง และหากคะแนนของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบ จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองระดับที่ออกโดย 51Talk

ได้รับใบรับรองระดับที่ออกโดย 51Talk

"สร้างเส้นทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในหลากหลายมุมมองเพื่อพัฒนาผู้เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็กเล็ก และผู้เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็กโต"

 • ใช้การเรียนการสอนในรูปแบบธีมต่างๆ

  ธีมการเรียนหลากหลายประเภท เพื่อช่วยสร้างสีสันให้บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบตัวต่อตัวสำหรับเด็กเล็กมีความน่าสนใจและสนุกขึ้น และทำให้บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบตัวต่อตัวสำหรับเด็กโตไม่น่าเบื่อ อีกทั้งยังสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาง่าย ๆ ด้วยโทรศัพท์มือถือ เรียนได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ แม้แต่วันหยุดราชการก็เรียนได้

 • หลักสูตรเสริมทักษะจำเป็นในการพัฒนาการเติบโตของเด็ก

  คลาสเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบตัวต่อตัวกับครูต่างชาติ สำหรับเด็กเล็ก จาก 51Talk จะเสริมทักษะพื้นฐานที่ควรปลูกฝังควบคู่กับการเติบโตของเด็ก เช่น ความสามารถด้านศิลปะ ความกล้าแสดงออก ทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ การใฝ่หาความรู้ ปลูกฝังความสัมพันธ์ในครอบครัว มีคุณธรรม เป็นต้น

คำถามที่พบบ่อย

นักเรียนอายุเท่าไหร่จึงจะเหมาะที่จะเรียนภาษาอังกฤษที่ 51Talk?

ครูชาวต่างชาติมาจากประเทศไหนบ้าง?

51Talk แตกต่างจากสถาบันสอนภาษาที่อื่นอย่างไร?

หนึ่งคลาสเรียนใช้เวลาเท่าไหร่ และเรียนกี่คลาสต่อสัปดาห์?

เรียนภาษาอังกฤษที่ 51Talk กับโรงเรียนกวดวิชาต่างกันอย่างไร

ทำไมต้องมีแบบทดสอบหลังเรียนคลาสเรียนกับครูต่างชาติทุกครั้ง?

ทำไมมีคลิปวิดีโอเรียนด้วยตนเองก่อนเริ่มคลาสเรียนภาษาอังกฤษ